Stvaranje rasporeda

Obaveštenja

Funkcije

  • Održavanje kartona pacijenta. Celokupna istorija pacijenta. Automatsko podsećanje na zakazani pregled. Podsećanje na rođendan.
  • Brzo pretraživanje pregleda i pacijenata. Planer svuda sa Vama. Integracija socijalnih mreža. Korišćenje kompjutera umesto papira.
  • Praćenje rada doktora. Vođenje smena doktora. Optimiziranje vremena i novca. Veliki broj stolica i ordinacija.
  • Bezbednost i arhiviranje podataka. Eksport podataka pacijenata. Štampanje dnevnog rasporeda. Mesečna analiza i izveštaji.