Електронни графици в помощ на денталните практики

Мащабното разрастване на софтуерния пазар през последните години направи невъзможно управлението на какъвто и да е бизнес без подходящо приложение. Изключение не прави и денталната професия, която сама по себе си е бизнес, който се нуждае от мениджмънт и маркетинг. В момента на пазара има над 30 различни продукта, като всеки един от тях предлага пакет от различни инструменти с цел да улеснят работния процес, броя на преминалите пациенти, качеството на обслужване и в крайна сметка да увеличат приходите. Предлага се както уеб базиран софтуер, така и компютърни приложения с локална база данни. Има такива с иновативен дизайн и такива с консервативен. Изборът на точно приложение е по-скоро въпрос на лично предпочитание, маниер на работа, и е строго индивидуален за конкретната практика.

Ще изброим предимствата, които намираме за значими, и ще посочим в кои приложения са застъпени те, за да ви дадем една по-ясна представа какво се предлага на пазара. Едно от най-съществените предимства, които вече са се наложили на пазара, е това приложението да бъде клауд базирано. Това означава, че цялата информация се съхранява на сървър, някъде в мрежата. Това е един от най-сигурните начини за съхранение. Сървърите се намират в специални помещения и са многократно подсигурени. Друго предимство на клауд е достъпът до информация от всякакъв вид свързано с интернет устройство - смартфон, таблет, пс - от всяка една точка. Предимство, което вече се е превърнало в задължително. За да може да обслужваме пациентите си възможно най-качествено в една групова практика, е необходимо всеки един член на екипа да може бързо и лесно да добие пълна представа за ситуацията на даден пациент. Затова е важно освен пълният статус и историята на пациента, да се съхранява и странична информация - за неговите интереси, изисквания и предпочитания.

При наличие на електронен график се улеснява процедурата по записване, преместване, променяне и потвърждение на пациентите, както и насрочване на профилактични визити. Чрез него може максимално да се уплътни времето на клиниката с пациенти и да се оптимизира графикът на екипа. Организацията на плащанията и събирането на пари е друг важен инструмент, който повишава събираемостта на дължимото. Различните продукти предлагат различни решения. DentiMax, Datаcon, Open dental и Plan Grafik предлагат воденето на детайлно счетоводство чрез въвеждане на всяко едно плащане и асоциирането му към определена процедура. Тази удобна функция позволява изготвянето на репорт(report) за задължения и плащания от определен пациент за конкретна процедура, което ни помага да оценим до колко е адекватна цената й (съотношението време - цена) и дори да покаже ефективността на лекуващите в клиниката.

В една от практиките след интеграция на електронна администрация (План График), след една година се установява повишаване на броя обслужени пациенти с 25% и повишаване на събираемостта на пари с 13%. При това става въпрос за наложила се практика с много пациенти. Всички софтуери предлагат електронен картон на пациента със статус за всеки зъб и изготвяне на план за лечение. XLDent предлагат показване на този картон чрез линк в сайта на клиниката, за да може всеки пациент да следи прогреса на лечението си. В почти всеки е интегрирано също подаването и получаването на здравно-осигурителна информация, която е специфична за всяка държава. Боравенето с такава чувствителна информация налага и използването на криптирана връзка, за да се подсигури запазването на личната информация на пациента в мрежата. Carestream, XLDent и Open Dental предлагат качването на разнообразни файлове (pdf,jpeg,rar), за всеки пациент, като правят архива му по-пълен. Curve Dental и Dovetail предлагат използване чрез софтуера за кредитни карти.

Може би най-голямото удобство на електронния картон и график е автоматичното следене на визитите на пациента и възможността за насрочване на профилактични прегледи за всеки пациент на практиката. Това е чудесен инструмент както за попълването на празните места в графика, така и за пациентите, които не трябва само да следят визитите си. Стъпка в тази насока е смс и имейл уведомяването, които драстично намаляват неявилите се в записания час пациенти. Като всяка една машина, която има много функции, и програмите за администриране на дентални практики стават по-сложни за използване и разбиране, колкото повече предимства предлагат. Затова Dentimax и EasyDental предлагат специално обучение, за да се използва максимумът на софтуера.

Незаменим инструмент за голяма практика е генерирането на репорт, който включва всички пациенти за деня, кой ще ги лекува и какво ще им се прави (Plan Grafik, Datаcon). Така всяка сутрин може да се прави разбор на деня от екипа и да се планират възможни забавяния и пречки в работния процес.

В старанието си да предложат нови и интересни функции, разработчиците стигат и до нестандартни и интересни решения. Carestream предлага гласова активация и достъп с пръстов отпечатък. XLDent от своя страна може софтуерно на снимка да избели зъбите на пациента или да покаже проект на резултат след козметично лечение. Разнообразието от приложения и функции е голямо и ще расте все повече в отговор на повишаващото се търсене на системи за електронно управление на дентална практика. Хубавото е, че голяма част от тях позволяват да ги тествате, преди ги закупите, за да изберете най-подходящия за вашата практика.