УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ Plan-Grafik.com

Общите условия на договора са документ, който указва начина и реда за използване на предоставените функционалности от plan-grafik.com на потребителите.

Общи разпоредби

Дефиниции


За правилното тълкуване и прилагане на настоящите Общи условия, термините и изразите, които са дефинирани по-долу, ще имат следното значение:

  1. Plan-grafik.com (наричано по-долу „Собственик“) е уеб сайт, който предоставя функционалности на своите потребителите.
  2. „Услуги“ са предоставените на потребителите функционалности, чрез plan-grafik.com.
  3. “Потребител“ е всяко лице, което ползва предоставените от Собственика Услуги.
  4. „Платформа“ ще наричаме уеб софтуер, достъпен на адрес http://app.plan-grafik.com

Договор с потребителя

Сключване на договор

Договорът се сключва между Потребителя и Собственика за неопределен период от време, от момента, в който Потребителят се регистрира в платформата.

Прекратяване на договора

Потребителят може да прекрати Договора по всяко време, като заяви това с емайл на [email protected] Неговият акаунт и всяка свързана с него информация ще бъдат перманенто изтрити.

Предмет и услуги на платформата

В рамките на платформата потребителите могат да използват следните услуги:

  • Да създават график с посещения на своите пациенти
  • Да създават профили на своите пациенти
  • Да поддържат списък със служители

Условия за ползване на платформата

Платформата може да бъде използвана от физически лица над 18 годишна възраст, както и от юридически лица и бизнес единици без статут на юридическо лице, които са съгласни с правилата за ползване.


Използването на всички услуги на платформата изисква Регистрация.


Потребителят може да е с профил за индивидуално ползване на платформата или корпоративен профил.


За корпоративен профил се изисква абонамент, който може да се получи с Промо код или чрез заплащане.


При изтичане на абонамента, профила автоматично се променя на индивидуален. В такъв случай Потребителят продължава да има достъп до всичката налична инфомрция, промяната е само в ограничение при въвеждането на нова.


Ограничения на услугите на потребителите с индивидуален профил:

  • Потребителите с индивидуален профил са ограничени да въвеждат посещения само за един доктор и едно работно място.
  • Потребителите с индивидуален профил нямат достъп до услугата Известия чрез смс.

Потребител не може да притежава повече от един Акаунт в План-График.

Технически изисквания за използване на платформата

За да използвате платформата, трябва да имате на разположение инструменти, които Ви позволяват достъп до Интернет, включително програма, която Ви позволява да прегледате съдържанието и която приема разпознавателни файлове.

Общи условия за регистрация

За да се регистрира, Потребителят трябва да попълни наличния формуляр за регистрация, като посочи валиден свой имейл адрес и парола.


След като се регистрира ще получи инструкции, за активиране на своя Акаунт.